Technický štandard

Cromwell Property Group ponúka vysoký technický štandard nových priemyselných priestorov vhodných na skladovanie, logistiku či výrobné aktivity.

ŠpecifikáciePopis
BREEAM CertifikáciaVery Good
Svetlá výška11,7m
Rozmiestnenie stĺpov12x24m
KonštrukciaPrefabrikovaný železobetónový skelet
Nosnosť podlahy5 t/m2 dle DIN 18202, tab. 3 riadok 3
FasádaU = 0,24 W / m2K
StrechaU = min. 0,28 W / m2K
OsvetlenieLED
Protipožiarne zabezpečenieProtipožiarne zabezpečenie v zmysle platných noriem a predpisov
Vykurovanie v sklademin +12 °C
Vykurovanie v kanceláriáchmin +20 °C
Klimatizácia / A/CŠtandardne v kanceláriách
Špecifikácie / SpecificationPopis/ Description
BREEAM Certifikácia / Certfication14m
Svetlá výška / Clear height11,7m
Rozmiestnenie stĺpov / Grid system12x24m
Konštrukcia / FramePrefabrikovaný železobetónový skelet / Reinforced precast concrete frame
Nosnosť podlahy / Floor load-bearing capacity5 t/m2 dle DIN 18202, tab. 3 riadok 3 / According to DIN 18202, tab. 3 line 3
Fasáda / Wall clading U = 0,24 W / m2K
Strecha / RoofU = min. 0,28 W / m2K
Osvetlenie / LightingLED
Protipožiarne zabezpečenie / Fire SafetyProtipožiarne zabezpečenie v zmysle platných noriem a predpisov / Fire safety solution designed to meet local norms
Vykurovanie v sklade / Heating in warehousesmin +12 °C
Vykurovanie v kanceláriách / Heating in officesmin +20 °C
Klimatizácia / A/CŠtandardne v kanceláriách / Standard in offices