Mapa test

Medzinárodný
distribučný uzol

V Novom Meste nad Váhom sa nachádzajú 3 existujúce haly o celkovej výmere približne 55 000 m2 . Pre novú výstavbu sú k dispozícií platné stavebné povolenia spolu na ďalších 50 000 m2 s dodaním do 9 mesiacov od podpisu zmluvy. Celý areál je napojený na kompletnú infraštruktúru s vysokou kapacitou inžinierskych sietí. Najmenšia prenajímateľná jednotka je o veľkosti cca 1 700 m2 .

International
distribution hub

There are 3 existing halls with a total area of ​approximately 55,000 m2 in Nové Mesto nad Váhom. For the new construction, valid building permits are available for a total of another 50,000 m2 with delivery within 9 months from the signingof the contract. The entire area is connected to a complete infrastructure with a high capacity of utility networks. The smallest rentable unit is about 1 700 m2 in size

DC 7 (11 800 ㎡) DC 8 (27 250 ㎡) DC 6 (17 400 ㎡) DC 5 (14 750 ㎡) DC 4 (6 730 ㎡) DC 2 (20 730 ㎡) DC 1 (4 000 ㎡) DC 3 (3 790 ㎡)

DC 7 (11 800 ㎡)

RozlohaSize 11 800 ㎡
DostupnosťAvaliability K dispozícií odAvailable 09/2023

DC 8 (27 250 ㎡)

RozlohaSize 27 250 ㎡
DostupnosťAvaliability K dispozícií do 9 mesiacovAvailable in 9 month

DC 6 (17 400 ㎡)

RozlohaSize 17 400 ㎡
DostupnosťAvaliability PrenajatéFully leased

DC 5 (14 750 ㎡)

RozlohaSize 14 750 ㎡
DostupnosťAvaliability PrenajatéFully leased

DC 4 (6 730 ㎡)

RozlohaSize 6 730 ㎡
DostupnosťAvaliability K dispozícií do 9 mesiacovAvailable in 9 month

DC 2 (20 730 ㎡)

RozlohaSize 20 730 ㎡
DostupnosťAvaliability PrenajatéFully leased

DC 1 (4 000 ㎡)

RozlohaSize 4 000 ㎡
DostupnosťAvaliability PrenajatéFully leased

DC 3 (3 790 ㎡)

RozlohaSize 3 790 ㎡
DostupnosťAvaliability PrenajatéFully leased
Hala / VeľkosťK dispozícií
DC 1 / 4 000 m2Prenajaté
DC 2 / 20 730 m2Prenajaté
DC 3 / 3 790 m2Prenajaté
DC 4 / 6 730 m2K dispozícii do 9 mesiacov
DC 5 / 14 750 m2Prenajaté
DC 6 / 17 400 m2Prenajaté
DC 7 / 11 800 m2K dispozícii 08/2023
DC 8 / 27 250 m2K dispozícii do 9 mesiacov